Node: fedivers.net

Categories: ,

Tags: ,

<form action=”https://fedivers.net”><input type=”submit” value=”Vés a la instància/node” /></form>&nbsp;

Descripció: fedivers.net només parla i escriu en català.

Eines: Mastodon

&nbsp;

&nbsp;