MonedaLliure.org

Categories: ,

Tags: , ,

 

 

Pleroma: @monedalliure@barcelona.social

Peertube: @monedalliure@video.monedalliure.org

 

MonedaLliure.org és un projecte per fer difussió de la Moneda Lliure a Catalunya. Les nostres eines són:

· monedalliure.org: Un portal informatiu per aprendre sobre la ML
· video.monedalliure.org: Un node de Peertube carregat de videos sobre la ML i noves economies.
· duniter.monedalliure.org: Un node de Duniter, el programa sobre el que funciona la G1, la primera moneda lliure

Grup de telegram: t.me/G1monedalliure